Hình Ảnh‎ > ‎

Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali 22 tháng Giêng năm 2017

posted Jan 23, 2017, 10:53 PM by Mao Dang   [ updated Jan 23, 2017, 10:59 PM ]
Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali đã diễn ra vào ngày Chủ Nhật 22 tháng Giêng năm 2017 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace từ 5 giờ 30 phút chiều đến 10 giờ 30 phút tối cùng ngày.

Xin bãm vào nối liên kết để xem hình ảnh đã được anh Dương Nguyên Văn, trưởng ban Thông tin Báo Chí ghi nhận.

https://goo.gl/photos/x6SCTtdmSMZD61NR8

Comments