Hình Ảnh‎ > ‎

HAHPKy Nam Cali Đón Tiếp Thầy Hồ Văn Thể

posted Jul 6, 2015, 9:44 PM by Van Duong   [ updated Jul 9, 2016, 6:23 PM by Mao Dang ]
Ngày Chủ Nhật 28 tháng 6,2015 HAHPK/NC, có dịp được mời một bữa ăn trưa với Thầy Cô Nguyễn Thanh Liêm, T/C Hồ văn Thể (từ Texas qua chơi), Thầy Vũ Trọng Thu, Thầy Trần văn Thưởng, Thầy Nguyễn Trí Minh, Thầy Đại Trung (?), Thầy Nguyễn Tôn Bá (từ Sài Gòn), Thầy Nguyễn Trung Quân, Thầy Đặng Quốc Khánh, thầy trò nói chuyện thật vui vẻ. Kèm theo là hình ảnh ngày chủ nhật vừa qua.
Comments