Hình Ảnh‎ > ‎

Hình Ảnh Tang Lễ Thầy Nguyễn Thanh Liêm - 2-4 tháng 9 năm 2016

posted Sep 6, 2016, 10:38 PM by Mao Dang
Xin bấm vào trang dưới đây để xem hình ảnh tang lễ của cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm diễn ra tại Peek Family Funeral, ngày thứ Sáu, 2 tháng 9 đến Chủ Nhật, 4 tháng 9 năm 2016, thành phố Westminster, California.
https://goo.gl/photos/ZSMRgw9wKQUCeHut8

Comments