Hình Ảnh‎ > ‎

Họp Mặt Tân Niên 2016

posted Jul 9, 2016, 6:02 PM by Mao Dang   [ updated Jul 9, 2016, 8:23 PM by Van Duong ]


HAHPK-NC đã tổ chức ngày họp mặt Tân Niên vào ngày 21 tháng 2,2016 tại nhà hàng Majesty, Santa Ana, California.

Bấm vào đây để xem slide show
Comments