Sinh Hoạt


Thư mời Đại Hội Thường niên Petrus ký- Thu Về ngày 3 tháng 11, 2019

posted Sep 23, 2019, 6:38 PM by Thai DoTrại hè các trường Trung Học VNCH

posted Jun 2, 2019, 7:06 PM by Thai Do   [ updated Jun 2, 2019, 7:15 PM ]

Kính mời quý Thầy Cô, các anh em Petrus Ky, và thân hữu tới tham dự trại hè vào ngày 23 tháng 6 từ 10AM- 4PMtại Mile Square Park  .  Mọi chi tiết xin xem thư mời đính kèm .
Xin liên lạc:
Đỗ Trong Thái -TBTC
(562) 5877698
 Ra Mat Sach

posted May 13, 2019, 4:45 PM by Thai Do   [ updated May 14, 2019, 2:49 PM ]

Kính mời quý Thầy Cô, anh em Petrus Ký đến tham dư buổi RMS của huynh trưởng Petrus Ky Tô Văn Cấp .
Xin coi thư mời đính kèm .

Thư Mời Tham Dự Trại Hè Các Trường Trung Học VNCH 2017 tại Mile Square Park, Fountain Valley

posted Jun 19, 2017, 9:37 PM by Mao Dang

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ky Nam Cali kính mời quí thầy cô và cựu học sinh Petrus Ký đến tham dự Trại Hè Các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa năm 2017 tại Mile Square Park, Fountain Valley, California vào ngày Chủ Nhật, 25 tháng Sáu năm 2017, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều cùng ngày.
Mọi chi tiết về ghi danh xin liên lạc với
 1. Võ Quang Đạt: (714) 331-7771
 2. Lâm Mỹ Hòang Anh: (714) 782-8338
 3. Lê Thương: (213) 200-0345
Bản đồ chỉ dẫn được đính kèm.

Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali 22-01-2017

posted Jan 23, 2017, 11:05 PM by Mao Dang

Tác giả Letamanh, một cựu học sinh Petrus Ký, đã tường thuật đại hội thường niên Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali vào ngày 22 tháng 01 năm 2017 như sau. Kính mời quí thầy cô, cựu học sinh, và bạn hữu theo dõi.

https://vietbao.com/a263196/truong-petrus-ky-don-xuan-dinh-dau-


Thơ Mời Họp Mặt Petrus Ký Ngày: Chủ Nhật, 22 tháng 1 năm 2017

posted Oct 23, 2016, 9:08 AM by Van Duong   [ updated Oct 23, 2016, 10:47 AM ]

Nhằm duy trì truyền thống Petrus Ký và thắt chặt tình thân hữu, 

Hội Ái Hữu Pétrus Ký Nam California thân mời quý Thầy Cô, các 

Niên Trưởng, các cựu học sinh Pétrus Ký đến tham dự Đại Hội 

Họp Mặt Thường Niên và sửa soạn đón mừng Tết đến tại vùng 

Little Saigon với chi tiết như sau: 

Ngày: Chủ Nhật, 22 tháng 1 năm 2017 

Giờ: từ 05:00 PM đến 11:00 PM 

Địa điểm: Diamond Seafood Palace 

8058 Lampson Ave Garden Grove, CA 92841 - (714) 891-5347 

Ủng hộ: US $30 Thông Báo: Huỷ Bỏ Ngày Đại Hội Thường Niên 4 Tháng 9,2016

posted Aug 23, 2016, 8:45 AM by Van Duong   [ updated Aug 23, 2016, 8:46 AM ]

Thưa quý Hội Trưởng và Ban Chp Hành  

Hội Ái Hu CHS các Trường Trung Hc VNCH. Như quý vị đã biết, Thầy Nguyễn Thanh Liêm, cựu Hiệu Trưởng Trường 

Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký đă từ trần ngày 17 tháng 08 năm 2016

 Đây là môt mất mát to lớn cho các cựu giáo chức và cựu học sinh Petrus Ký, và 

cũng là môt cái tang lớn cho Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, cho nên 

chúng tôi quyết định hủy bỏ ngày Đại Hôi Thường Niên 04 tháng 09, 2016 để 

chung lo tang lể và cầu nguyện cho Thầy.  

Xin thành tht cáo lỗi và cám ơn quý vị đã ghi tên tham d.

HT Võ Quang Đạt


Untitled

posted Aug 7, 2016, 5:42 PM by Mao Dang   [ updated Oct 23, 2016, 9:06 AM by Van Duong ]


HAHPK-NC Đóng Góp Vào Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Kỳ 10 - 31 tháng 07 năm 2016

posted Aug 1, 2016, 9:15 PM by Mao Dang   [ updated Aug 1, 2016, 10:28 PM ]Với sự đồng ý của Ban Chấp Hành, Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali trích quỹ $500 để đóng góp vào buổi gây quỹ Thương Phế Binh - Cám Ơn Anh kỳ 10. Cùng với một số anh em ghi tên dưới đây, HAHPK-Nam Cali đã đóng góp tổng cộng là $1000 vào quỹ thương phế binh.


 • Lâm-Mỹ Hoàng Anh $50
 • Trần Kim Sơn - $50
 • Ngô Bá Định  $50
 • Võ Quang Đạt  $50
 • Đặng Mão  $100
 • Thái Đắc Chánh  $100
 • Lê Thương  $100
 • HAHPK NC $500
Hy vọng trong tương lai HAHPK-NC sẽ đóng góp khả quan hơn khi có thì giờ để vận động rộng rãi.

Thay Mặt BCH
Lê Thương/TTK

1-10 of 29