Sinh Hoạt‎ > ‎

Đại Hội Thường Niên Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali 22-01-2017

posted Jan 23, 2017, 11:05 PM by Mao Dang
Tác giả Letamanh, một cựu học sinh Petrus Ký, đã tường thuật đại hội thường niên Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali vào ngày 22 tháng 01 năm 2017 như sau. Kính mời quí thầy cô, cựu học sinh, và bạn hữu theo dõi.

https://vietbao.com/a263196/truong-petrus-ky-don-xuan-dinh-dau-


Comments