Sinh Hoạt‎ > ‎

HAHPK-NC Đóng Góp Vào Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Kỳ 10 - 31 tháng 07 năm 2016

posted Aug 1, 2016, 9:15 PM by Mao Dang   [ updated Aug 1, 2016, 10:28 PM ]


Với sự đồng ý của Ban Chấp Hành, Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali trích quỹ $500 để đóng góp vào buổi gây quỹ Thương Phế Binh - Cám Ơn Anh kỳ 10. Cùng với một số anh em ghi tên dưới đây, HAHPK-Nam Cali đã đóng góp tổng cộng là $1000 vào quỹ thương phế binh.


  • Lâm-Mỹ Hoàng Anh $50
  • Trần Kim Sơn - $50
  • Ngô Bá Định  $50
  • Võ Quang Đạt  $50
  • Đặng Mão  $100
  • Thái Đắc Chánh  $100
  • Lê Thương  $100
  • HAHPK NC $500
Hy vọng trong tương lai HAHPK-NC sẽ đóng góp khả quan hơn khi có thì giờ để vận động rộng rãi.

Thay Mặt BCH
Lê Thương/TTK
Comments