Sinh Hoạt‎ > ‎

Họp Thường Niên, 2011

posted Oct 15, 2009, 7:59 AM by Ly Vuong   [ updated Feb 16, 2012, 7:59 AM ]
Hội Ái Hữu Petrus Ký - Nam CA sẽ tổ chức một buổi họp mặt thường niên, chi tiếc như sau:


Địa Điểm:
Nhà Hàng Seafood Palace
11752 Beach Boulevard
Stanton, CA 90680-3629
Giờ: 5 giờ chiều
Ngày: Thứ Bảy, 2 Tháng 10, 2010
Liên Lạc: Hội Trưởng Võ Quang Đạt
714-331-7771
Ủng Hộ: $25

Mong được sự ủng hộ của quý bạn Petrus Ký và thân hữu
Comments