Sinh Hoạt‎ > ‎

Hình ảnh ngày họp mặt 40 Năm Hội Ngộ Petrus Ký 7 tháng 2,2015

posted Feb 14, 2015, 3:52 PM by Van Duong   [ updated Feb 14, 2015, 4:04 PM ]

Thầy Cô Petrus Ký trong buổi họp mặt 40 Năm Hội Ngộ tại Nam California:

Ngồi: Cô Hồ Thị Hiệp, cô Đào Kim Phụng, Thầy Nguyễn Trí Minh, thầy Nguyễn Thanh Liêm, thầy Trần Văn Nhơn, cô Nguyễn Thị Đoan Trang, cô Nguyễn-Trần Ngọc Thư, cô Phan Thu Yến, cô Lưu Thị Kỳ Nam.

Đứng: thầy Trần Văn Thưởng, Trần Hữu Tắc, Trang Ngọc Nhơn, Dương Ngọc Sum, Châu Thành Tích, Nguyễn Hữu Phước, Vũ Trọng Thu, Đặng Quốc Khánh, Lê Đại Tường.

Thêm hình ảnh ở những web links sau:

Comments