Sinh Hoạt‎ > ‎

Ra Mat Sach

posted May 13, 2019, 4:45 PM by Thai Do   [ updated May 14, 2019, 2:49 PM ]
Kính mời quý Thầy Cô, anh em Petrus Ký đến tham dư buổi RMS của huynh trưởng Petrus Ky Tô Văn Cấp .
Xin coi thư mời đính kèm .

Comments