Sinh Hoạt‎ > ‎

Thơ Mời Họp Mặt Petrus Ký Ngày: Chủ Nhật, 22 tháng 1 năm 2017

posted Oct 23, 2016, 9:08 AM by Van Duong   [ updated Oct 23, 2016, 10:47 AM ]

Nhằm duy trì truyền thống Petrus Ký và thắt chặt tình thân hữu, 

Hội Ái Hữu Pétrus Ký Nam California thân mời quý Thầy Cô, các 

Niên Trưởng, các cựu học sinh Pétrus Ký đến tham dự Đại Hội 

Họp Mặt Thường Niên và sửa soạn đón mừng Tết đến tại vùng 

Little Saigon với chi tiết như sau: 

Ngày: Chủ Nhật, 22 tháng 1 năm 2017 

Giờ: từ 05:00 PM đến 11:00 PM 

Địa điểm: Diamond Seafood Palace 

8058 Lampson Ave Garden Grove, CA 92841 - (714) 891-5347 

Ủng hộ: US $30 Comments