Sinh Hoạt‎ > ‎

Thông Báo: Huỷ Bỏ Ngày Đại Hội Thường Niên 4 Tháng 9,2016

posted Aug 23, 2016, 8:45 AM by Van Duong   [ updated Aug 23, 2016, 8:46 AM ]

Thưa quý Hội Trưởng và Ban Chp Hành  

Hội Ái Hu CHS các Trường Trung Hc VNCH. Như quý vị đã biết, Thầy Nguyễn Thanh Liêm, cựu Hiệu Trưởng Trường 

Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký đă từ trần ngày 17 tháng 08 năm 2016

 Đây là môt mất mát to lớn cho các cựu giáo chức và cựu học sinh Petrus Ký, và 

cũng là môt cái tang lớn cho Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, cho nên 

chúng tôi quyết định hủy bỏ ngày Đại Hôi Thường Niên 04 tháng 09, 2016 để 

chung lo tang lể và cầu nguyện cho Thầy.  

Xin thành tht cáo lỗi và cám ơn quý vị đã ghi tên tham d.

HT Võ Quang Đạt


Comments