Sinh Hoạt‎ > ‎

Thư Mời Tham Gia Đặc San Petrus Ký Úc Châu

posted Mar 21, 2013, 1:29 PM by Van Duong

Kính thưa quý Thầy Cô cựu giáo sư, quý đồng môn, và các em cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký,

Chắc quý vị cũng đã biết, Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu sẽ tổ chức Đại Hội Petrus Ký thế giới tại Sydney vào các ngày 13-15 tháng 9 năm 2013. (Xin xem thêm tin tức tại trang mạng http://petruskyaus.org/index.php/daihoi2013) Để đánh dấu sự kiện này Hội muốn thực hiện một đặc san với sự góp mặt chung của tất cả quý Thầy Cô và các anh em Petrus Ký trên toàn thế giới.

Ban Tổ Chức dự kiến chủ đề của đặc san đặt trọng tâm vào các đề tài sau đây:

Chào mừng Hội ngộ Petrus Ký toàn cầu, các kỷ niệm dưới mái trường; Sự nghiệp của Nhà Bác Ngữ Học Petrus Trương Vĩnh Ký; Cơ cấu và hệ thống giáo dục chúng ta đã được hưởng và phương hướng giáo dục thích hợp cho thế hệ tương lai.

Đại diện cho Ban Biên Tập tại các nơi trên thế giới gồm các thành viên Petrus Ký sau đây:

Bùi Vĩnh Lập (Trưởng Ban, Email: ngu701@hotmail.com, Úc Châu) 

Quách Đại (PK68-75, Email: quach57@yahoo.com, Mỹ Châu)

Trần Gia Bình (PK72-79, Email: trangiabinh@gmail.com, Âu Châu) 

Uông Thu Hoài (PK72-79, Email: thuhoai_uong@yahoo.de, Âu Châu) 

Trần Thạnh (PK68-75, Email: thanh.tran.unsw@gmail.com, Úc Châu) 

Trần Cảnh Mẫn (PK71-78, Email: tran_canh_man@yahoo.com, Úc Châu)

Thay mặt Ban Biên Tập, tôi viết thư này để mời tất cả quý vị tham gia viết bài và gửi hình ảnh cho đặc san. Rất mong được sự đóng góp của quý vị.

Quý vị có thể gửi bài vở hay hình ảnh về địa chỉ email của Ban Biên Tập

dspk2013@gmail.com

hoặc về địa chỉ bưu chính:

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu Level 1, 27 Greenfield Parade Bankstown, NSW 2200 Australia

trước ngày 1 tháng 8 năm 2013.

Kính thăm sức khỏe quý Thầy Cô, quý đồng môn, và tất cả các em cựu học sinh.

Thay mặt Ban Biên Tập Trưởng Ban Bùi Vĩnh Lập

Comments