Sinh Hoạt‎ > ‎

Trại hè các trường Trung Học VNCH

posted Jun 2, 2019, 7:06 PM by Thai Do   [ updated Jun 2, 2019, 7:15 PM ]
Kính mời quý Thầy Cô, các anh em Petrus Ky, và thân hữu tới tham dự trại hè vào ngày 23 tháng 6 từ 10AM- 4PMtại Mile Square Park  .  Mọi chi tiết xin xem thư mời đính kèm .
Xin liên lạc:
Đỗ Trong Thái -TBTC
(562) 5877698
 ą
Thai Do,
Jun 2, 2019, 7:14 PM
ą
Thai Do,
Jun 2, 2019, 7:06 PM
Comments