Liên Lạc

BCH Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali Nhiệm Kỳ 2019-2021

Hội Trưởng: Đỗ Trọng Thái   (thaitdo2002@yahoo.com)  562-587-7698

Tổng Thư Ký: Phan Đào Nguyên

Phó Tổng Thư Ký: Võ Quang Đạt

Hội Phó Nội Vụ: Dương Nguyên Văn

Hội Phó Ngoai Vụ: Trần Vĩnh Trung

Thủ Quỹ: Lâm-Mỹ Hoàng Anh

Trưởng Ban Văn Nghệ: Lê Văn Long

Phó Trưởng Ban Văn Nghệ: Ngô Bá Định

Trưởng Ban Báo Chí: Đặng Huy Quý Mão

Trưởng Ban Xã Hội - Liên Lạc: Võ Dũng

Trưởng Ban Tiếp Tân: Thái Đắc Chánh