Phân Ưu cùng Gia Quyến Thầy Trần Thượng Thủ

posted Dec 18, 2017, 12:54 AM by Mao Dang   [ updated Dec 18, 2017, 1:01 AM ]

Phân Ưu Cùng Gia Quyến Thầy Nguyễn Thanh Lương

posted Jun 19, 2017, 9:53 PM by Mao Dang

Được tin Thầy Nguyễn Thanh Lương vừa qua đời, Hội Ái Hữu Petrus Ky Nam Cali thành kính phân ưu cùng gia quyến Thầy. Nguyện câ`u hương hồn Thầy sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.CÁO PHÓ


Toàn thể gia quyến NGUYỄN-TÔ
vô cùng thương tiếc báo tin
đến thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần
Cha, Ông Nội, Ông Ngoại chúng tôi

Cụ Ông NGUYỄN THANH LƯƠNG
Pháp danh KÍNH TÂM
Cựu Giáo Sư Trung Học Pétrus Trương Vĩnh Ký
đã từ trần ngày 9/6/2017
(15/5 Đinh Dậu)
tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ
hưởng thọ 92 tuổi

Tang gia đồng khấp báo

Trưởng Nam: Nguyễn Thanh Liêm,
vợ Nguyễn thị Thanh Ngọc và các con
Trưởng Nữ: Nguyễn thị Thanh Hằng,
chồng Nguyễn Triều Phong và các con
Thứ Nam: Nguyễn Thanh Lâm,
vợ Nguyễn Thùy Vân và các con
Thứ Nữ: Nguyễn thị Thanh Hồng,
chồng Phan văn Phong và con

Linh cửu hiện quàn tại Bệnh viện Saint Jean,
và sẽ được hỏa táng vào ngày thứ tư 14 tháng 6 năm 2017
tại Crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50,
Cargovil B, 1804 Eppegem (Zemst)

Phân Ưu Nhạc Mẫu Anh Lê Anh Dũng

posted Feb 3, 2017, 11:18 PM by Mao Dang

Được tin Nhạc Mẫu anh Lê Anh Dũng vừa mới qua đời ngày 30 tháng 1 năm 2017, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali thành kính chia buồn cùng gia đình anh chị Lê Anh Dũng - Diệp Thề Mỹ. Cầu nguyện hương linh cụ bà sớm phiêu diêu nơi miền cực lac.
 

Phân Ưu Ba Vợ Anh Trần Kim Sơn

posted Nov 3, 2016, 8:06 PM by Van Duong

PHÂN ƯU

 

   Nhn được tin buồn

Ông Micae  Nguyễn Văn Viên

Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Đà Lạt Khoá 2

Ba vợ anh Trần Kim Sơn

Trưởng Ban Văn Nghệ HAH Petrus Ký Nam Cali

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 31 tháng 10 năm 2016

Hưởng thọ 92 tuổi

Toàn thể Giáo Sư, Cựu Học Sinh Petrus Trương Vỉnh Ký xin thành thật chia buồn cùng anh Sơn và gia đình.Phân Ưu G/S Quách Phong Thuận

posted Oct 23, 2016, 9:11 AM by Van Duong


Phân Ưu G/S Vũ Văn Khác

posted Oct 6, 2016, 11:00 AM by Van Duong


Phân Ưu G/S Trần Đại Trung

posted Sep 29, 2016, 8:55 AM by Van Duong


Phân Ưu Thầy Cam Duy Lễ

posted Sep 6, 2016, 11:02 AM by Van Duong   [ updated Sep 29, 2016, 8:53 AM ]


Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm

posted Aug 26, 2016, 10:48 AM by Van Duong   [ updated Sep 6, 2016, 11:01 PM by Mao Dang ]

Xin nguyện cầu cho Hương Linh Giáo Sư NGUYỄN THANH LIÊM sớm được Siêu Thăng Tịnh Độ. 

HỘI ÁI HỮU PETRUS KÝ NAM BẮC CALIFORNIA 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 


Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Thầy Nguyễn Thanh Liêm

posted Aug 23, 2016, 8:29 AM by Van Duong   [ updated Aug 23, 2016, 8:31 AM ]


1-10 of 36