Phân ưu cùng Đặng Quý Mão và tang quyến

posted Aug 8, 2019, 10:15 PM by Thai Do   [ updated Aug 8, 2019, 10:16 PM ]

 Nhân được tin buồn thân phụ của Đặng Quý Mão cựu học sinh Petrus Ky
           
           CỤ ÔNG   Đ Ặ N G  H U Y  R Ũ N G
           Pháp Danh    PHỔ DŨNG
           SINH NGÀY 1/2/1925 TẠI NAM ĐỊNH
           MÃN PHẦN LÚC 3:19 SÁNG NGÀY 3/8/2019
           tại ANAHEIM - CALIFORNIA - USA
           Hưởng thọ 94 tuổi

  Giáo Sư và cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký
  xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và bạn Đăng Quý Mão
  Nguyên cầu hương linh Cụ Ông sớm vãng sanh miền Cực Lạc

                       California ngày 8 tháng 8, 2019
                    TM Ban Chấp Hành HAH Petrus Ky Namcali.
                    GS Dương Ngọc Sum - Cố Vấn
                       Đỗ Trong Thái - HT
         

Tin Buồn: CHS Petrus Ký Nguyễn Sanh Biên

posted Apr 7, 2019, 4:38 PM by Van Duong

Được tin ông Nguyễn Sanh Biên

Cựu Hiệu Trưởng trường Sư Phạm Vĩnh Long
Cựu Hiệu Trưởng trường Trung Học Công Lập Bạc Liêu
Cựu Hiệu Trưởng trường Sư Phạm Cần Thơ

Sinh ngày 8 tháng 3 năm 1937
Đã tạ thế ngày 24 tháng 2 năm 2019 tại thành phố Torrance, California
Hưởng Thọ 82 tuổi

HAHCHS Petrus ký Nam Cali thành kính phân ưu cùng tang quyến .

Phân Ưu Cùng Gia Quyến Thầy Nguyễn Thanh Lương

posted Jun 19, 2017, 9:53 PM by Mao Dang

Được tin Thầy Nguyễn Thanh Lương vừa qua đời, Hội Ái Hữu Petrus Ky Nam Cali thành kính phân ưu cùng gia quyến Thầy. Nguyện câ`u hương hồn Thầy sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.CÁO PHÓ


Toàn thể gia quyến NGUYỄN-TÔ
vô cùng thương tiếc báo tin
đến thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần
Cha, Ông Nội, Ông Ngoại chúng tôi

Cụ Ông NGUYỄN THANH LƯƠNG
Pháp danh KÍNH TÂM
Cựu Giáo Sư Trung Học Pétrus Trương Vĩnh Ký
đã từ trần ngày 9/6/2017
(15/5 Đinh Dậu)
tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ
hưởng thọ 92 tuổi

Tang gia đồng khấp báo

Trưởng Nam: Nguyễn Thanh Liêm,
vợ Nguyễn thị Thanh Ngọc và các con
Trưởng Nữ: Nguyễn thị Thanh Hằng,
chồng Nguyễn Triều Phong và các con
Thứ Nam: Nguyễn Thanh Lâm,
vợ Nguyễn Thùy Vân và các con
Thứ Nữ: Nguyễn thị Thanh Hồng,
chồng Phan văn Phong và con

Linh cửu hiện quàn tại Bệnh viện Saint Jean,
và sẽ được hỏa táng vào ngày thứ tư 14 tháng 6 năm 2017
tại Crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50,
Cargovil B, 1804 Eppegem (Zemst)

Phân Ưu Nhạc Mẫu Anh Lê Anh Dũng

posted Feb 3, 2017, 11:18 PM by Mao Dang

Được tin Nhạc Mẫu anh Lê Anh Dũng vừa mới qua đời ngày 30 tháng 1 năm 2017, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali thành kính chia buồn cùng gia đình anh chị Lê Anh Dũng - Diệp Thề Mỹ. Cầu nguyện hương linh cụ bà sớm phiêu diêu nơi miền cực lac.
 

Untitled

posted Nov 3, 2016, 8:06 PM by Van Duong   [ updated Apr 18, 2019, 3:47 PM by Thai Do ]


Phân Ưu G/S Quách Phong Thuận

posted Oct 23, 2016, 9:11 AM by Van Duong


Phân Ưu G/S Vũ Văn Khác

posted Oct 6, 2016, 11:00 AM by Van Duong


Phân Ưu G/S Trần Đại Trung

posted Sep 29, 2016, 8:55 AM by Van Duong


Phân Ưu Thầy Cam Duy Lễ

posted Sep 6, 2016, 11:02 AM by Van Duong   [ updated Sep 29, 2016, 8:53 AM ]


1-10 of 37