Phân Ưu‎ > ‎

Cựu Giáo sư Petrus Ký Phéro Nguyễn Ngọc Thọ

posted Oct 20, 2015, 4:36 PM by Van Duong
PHÂN ƯU
 
Nhận được tin buồn là 
Cựu Giáo sư Petrus Ký Phéro Nguyễn Ngọc Thọ 
phu quân của cô Phan Ngọc Loan, cựu giáo sư Pháp văn / Petrus Ký
đã qua đời ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại Chicago, Illinois,
hưởng thọ 81 tuổi.
 
Gia Đình Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California xin thành kính chia buồn cùng cô Phan Ngọc Loan, anh Trường, và tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn cựu Giáo sư Petrus Ký Phéro Nguyễn Ngọc Thọ về hưởng Nhan Thánh Chúa
  
Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Califonia
Comments