Phân Ưu‎ > ‎

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm Đã Qua Đời

posted Aug 18, 2016, 9:37 AM by Van Duong   [ updated Aug 23, 2016, 11:09 PM by Mao Dang ]
Hội Ái Hữu CHS Petrus Ký Nam Cali rất đau đớn thông báo đến quý Thầy, Cô và các CHS Petrus Ký khắp nơi  một tin buồn. 

Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm vừa tạ thế ngày 17 tháng 8 năm 2016 vào lúc 1:50 giờ chiều tại thành phố Irvine, California.

T/M BCH HAH Petrus Ký Nam Cali
Hội Trưởng
Võ Quang ĐạṭComments