Phân Ưu‎ > ‎

MỘT NÉN HƯƠNG CHO PHÉRO NGUYỄN NGỌC THỌ

posted Oct 20, 2015, 4:34 PM by Van Duong   [ updated Oct 21, 2015, 2:56 PM ]

Giáo sư Nguyễn Ngọc Thọ là bạn thân của tôi từ lúc còn học Collège Le Myre de Vilers Mỹ Tho. Giáo sư Thọ cũng là bạn thân của tôi ở trường Petrus Ký khi tôi làm hiệu trưởng ở đây. Chúng tôi đã chia vui đám cuới của hai bạn THỌ - LOAN. Tôi đã đề nghị mời giáo sư Thọ làm thanh tra ban soạn đề thi Nha Khảo Thí. Tôi xem Thọ là em của tôi. Em của Thọ là Nguyễn Thành Long cũng là người thân thương của tôi, khi tôi làm Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH. Lúc còn làm ở Đại Học Iowa, chúng tôi có đi Michigan thăm viếng Thọ - Loan, và người bạn thân nữa là giáo sư Huỳnh Kim Sang, cũng là thanh tra ban soạn đề thi Kha Khảo Thí.     

Hôm nay được tin Phéro Nguyễn Ngọc Thọ đã từ trần ở Chicago, Illinois, thọ 81 tuổi, tôi vô cùng thương tiếc. Tôi xin tôn kính dâng nén hương cho Phéro Nguyễn Ngọc Thọ. Tôi xin thành tín chia buồn cùng bà quả phụ Phan Ngọc Loan, giáo sư Petrus Ký, với cháu Nguyễn Ngọc Trường, cùng các anh chị em của Nguyễn Ngọc Thọ là chị Maria Nguyễn Thị Tố Hương, em Joseph Nguyễn Thành Long, em Nguyễn Thị Tố Tâm, và em dâu Trần Thị Nghĩa Minh.

Thành kính Phân Ưu.

Nguyễn Thanh Liêm,

Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hoá Giáo Dục VNCH,

Cựu Chánh Thanh Tra trưởng ban soạn đề thi Nha Khảo Thí,

Cựu hiệu trưởng trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, Sàigòn  

Comments