Phân Ưu‎ > ‎

Phân Ưu Ba Vợ Anh Trần Kim Sơn

posted Nov 3, 2016, 8:06 PM by Van Duong

PHÂN ƯU

 

   Nhn được tin buồn

Ông Micae  Nguyễn Văn Viên

Cựu Đại Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Đà Lạt Khoá 2

Ba vợ anh Trần Kim Sơn

Trưởng Ban Văn Nghệ HAH Petrus Ký Nam Cali

Đã an nghỉ trong Chúa ngày 31 tháng 10 năm 2016

Hưởng thọ 92 tuổi

Toàn thể Giáo Sư, Cựu Học Sinh Petrus Trương Vỉnh Ký xin thành thật chia buồn cùng anh Sơn và gia đình.Comments