Phân Ưu‎ > ‎

Phân ưu cùng Đặng Quý Mão và tang quyến

posted Aug 8, 2019, 10:15 PM by Thai Do   [ updated Aug 8, 2019, 10:16 PM ]
 Nhân được tin buồn thân phụ của Đặng Quý Mão cựu học sinh Petrus Ky
           
           CỤ ÔNG   Đ Ặ N G  H U Y  R Ũ N G
           Pháp Danh    PHỔ DŨNG
           SINH NGÀY 1/2/1925 TẠI NAM ĐỊNH
           MÃN PHẦN LÚC 3:19 SÁNG NGÀY 3/8/2019
           tại ANAHEIM - CALIFORNIA - USA
           Hưởng thọ 94 tuổi

  Giáo Sư và cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký
  xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và bạn Đăng Quý Mão
  Nguyên cầu hương linh Cụ Ông sớm vãng sanh miền Cực Lạc

                       California ngày 8 tháng 8, 2019
                    TM Ban Chấp Hành HAH Petrus Ky Namcali.
                    GS Dương Ngọc Sum - Cố Vấn
                       Đỗ Trong Thái - HT
         
Comments