Phân Ưu‎ > ‎

Phân Ưu Cùng Gia Quyến Thầy Nguyễn Thanh Lương

posted Jun 19, 2017, 9:53 PM by Mao Dang

Được tin Thầy Nguyễn Thanh Lương vừa qua đời, Hội Ái Hữu Petrus Ky Nam Cali thành kính phân ưu cùng gia quyến Thầy. Nguyện câ`u hương hồn Thầy sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.CÁO PHÓ


Toàn thể gia quyến NGUYỄN-TÔ
vô cùng thương tiếc báo tin
đến thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần
Cha, Ông Nội, Ông Ngoại chúng tôi

Cụ Ông NGUYỄN THANH LƯƠNG
Pháp danh KÍNH TÂM
Cựu Giáo Sư Trung Học Pétrus Trương Vĩnh Ký
đã từ trần ngày 9/6/2017
(15/5 Đinh Dậu)
tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ
hưởng thọ 92 tuổi

Tang gia đồng khấp báo

Trưởng Nam: Nguyễn Thanh Liêm,
vợ Nguyễn thị Thanh Ngọc và các con
Trưởng Nữ: Nguyễn thị Thanh Hằng,
chồng Nguyễn Triều Phong và các con
Thứ Nam: Nguyễn Thanh Lâm,
vợ Nguyễn Thùy Vân và các con
Thứ Nữ: Nguyễn thị Thanh Hồng,
chồng Phan văn Phong và con

Linh cửu hiện quàn tại Bệnh viện Saint Jean,
và sẽ được hỏa táng vào ngày thứ tư 14 tháng 6 năm 2017
tại Crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50,
Cargovil B, 1804 Eppegem (Zemst)

Comments