Phân Ưu‎ > ‎

Thân Mẫu anh Nguyễn Phú Hùng (PK 63)

posted Jan 18, 2016, 8:41 PM by Van Duong   [ updated Jul 9, 2016, 12:59 PM by Mao Dang ]

Được tin buồn

Cụ bà quả phụ Nguyễn Phú Thế

Nhũ Danh Nguyễn Thị Hiền

Pháp Danh Diệu Quang

Thân Mẫu anh Nguyễn Phú Hùng (PK 63)

Vừa tạ thế lúc 11:53 sáng ngày 16 tháng 1 năm 2016

Mùng 7 tháng 12 năm Ất Mùi

Tại Orange, California

Hưởng thọ 95 tuổi

Toàn thể Giáo Sư và cựu học sinh trường Petrus Ký Nam California đồng thành kính phân ưu cùng tang quyền và cầu nguyện hương linh cụ sớm siêu thóat về cõi vĩnh cửu vô ưu.  

Thay măt Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California

 Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm

 Giáo Sư Dương Ngọc Sum

 Lâm Mỹ Hoàng Anh

Võ Quang Đạt


Comments