Phân Ưu‎ > ‎

Tin Buồn: Bác Vũ Văn Phẩm

posted Dec 11, 2015, 7:55 PM by Van Duong   [ updated Jul 9, 2016, 12:54 PM by Mao Dang ]
Được tin bác 

Giacôbê Vũ Văn Phẩm

Nhân viên kỳ cựu của trường Petrus Trương Vĩnh Ký 

Vừa qua đời ngày 3 tháng 12 Năm 2015, hường thọ 96 tuổi tại Việt Nam.

Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali xin thành thật chia buồn cùng gia đình bác Phẩm và cầu chúc linh hồn bác an nghỉ cõi vĩnh hằng.

TM Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Cali

Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm

Giáo Sư Dương Ngọc Sum

Lâm Mỹ Hoàng Anh

Comments