Phân Ưu‎ > ‎

Tin Buồn: CHS Petrus Ký Nguyễn Sanh Biên

posted Apr 7, 2019, 4:38 PM by Van Duong
Được tin ông Nguyễn Sanh Biên

Cựu Hiệu Trưởng trường Sư Phạm Vĩnh Long
Cựu Hiệu Trưởng trường Trung Học Công Lập Bạc Liêu
Cựu Hiệu Trưởng trường Sư Phạm Cần Thơ

Sinh ngày 8 tháng 3 năm 1937
Đã tạ thế ngày 24 tháng 2 năm 2019 tại thành phố Torrance, California
Hưởng Thọ 82 tuổi

HAHCHS Petrus ký Nam Cali thành kính phân ưu cùng tang quyến .

Comments