Phân Ưu‎ > ‎

Tin Buồn Cô Trần Thu Ba

posted Nov 1, 2014, 7:42 AM by Van Duong

Tin buồn – Phân ưu

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Nam Cali được tin buồn,

thân mẫu của anh Trần Gia Bình - Trưởng ban Báo Chí của Hội AHPKAC -

Cô Thérèse - Trần Thu Ba

- Cựu Giáo Sư Pháp Văn, Quốc Văn Trường Hoàng Thụy Năm và Petrus Trương Vĩnh Ký Saigon -

đã từ trần ngày 28.10.2014 tại Nîmes / Pháp Quốc

hưởng thọ 76 tuổi.

Hội Ái Hữu Petrus Ký / Nam Cali cùng toàn thể  Giáo Sư, Anh Chị Em xin được chia sẻ nổi niềm thương nhớ trước giờ chia tay của gia đình anh Trần Gia Bình.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn của Cô Thèrèse Trần Thu Ba về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc !

Comments