Phân Ưu‎ > ‎

Tin buồn: em gái thầy Lê Văn Đặng

posted Mar 21, 2013, 1:18 PM by Van Duong
Được tin em gái Thầy Lê Văn Đặng mất,
Do Thầy Đặng, Gs Toán PKy ,  hiện ở Mỹ,  không về được, nên có nhờ quý Thầy tại VN  đến viếng, thay mặt Thầy Đặng.
HAHPky Nam Cali xin thành thật chia buồn cùng thầy Lê Văn Đặng và gia đình.

Comments