Phân Ưu‎ > ‎

Tin Buồn: GS Bùi Trọng Chương

posted Mar 21, 2013, 1:20 PM by Van Duong
Kính thưa qúy Thầy, Cô và các Cựu Học Sinh trường Petrus Ký,
Thầy Buì Trọng Chương, Giáo Sư Sử Địa đã ra đi ngày hôm nay:
21 tháng 3,2013 lúc 4:15 sáng.
Hưởng thọ 87 tuổi.
Sư ra đi của thầy là một mất mát lớn cho dại gia đình Petrus Trương Vĩnh Ký.
Thay mặt anh Buì Trọng Lân, trưởng nam của thầy, xin qúy thầy, cô và các CHS chuyển tin này đến các Petrus Ký.
Gia đình sẽ thông báo và cáo phó sau khi có thêm chi tiết cụ thể về tang lễ.

Comments