Phân Ưu‎ > ‎

Tin Buồn GS Trần Văn Khê

posted Jul 6, 2015, 9:51 PM by Van Duong
Nhận được tin buồn là Cụ Giáo Sư  Petrus Ký Trần Văn Khê, đã lìa cõi ta bà để nhập Niết Bàn vào ngày 24 tháng 6 năm 2015 tại Sài Gòn, hưởng thọ 95 tuổi, Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California và Lâm-Mỹ Hoàng Anh kính thành thật chia buồn cùng anh Trần Quang Minh, Trần Quang Hải, và tang quyến.
Nguyện cầu Hồng Ân Chư Phật giúp đỡ Cụ Giáo Sư Trần Văn Khê được sớm vãng sanh về nơi Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California
Comments