Phân Ưu‎ > ‎

Tin Buồn Nhạc Mẫu Thầy Phạm Văn Quảng

posted Dec 6, 2014, 2:29 PM by Van Duong
Kính thưa Cô, Thầy và gia đình,

Chúng em vừa nhận được tin buồn là Cụ Bà Dương Minh, thân mẫu của Cô, đã quá vãng ngày 28 tháng 11 năm 2014 vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi tại Toronto, Canada.

Chúng em xin đại diện Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California, Ban Cố Vấn gồm quý Thầy Nguyễn Thanh Liêm, Thầy Dương Ngọc Sum, Thầy Vũ Trọng Thu, Thầy Nguyễn Hữu Phước, và tất cả các cựu học sinh Petrus Ký thành kính chia buồn cùng Cô, Thầy Phạm Văn Quảng, và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Dương Minh, pháp danh Tâm Nhãn, sớm được vãng sinh miền Cưc Lạc.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂU ƯU

Lâm-Mỹ Hoàng Anh,
Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California.
Comments