Phân Ưu‎ > ‎

Tin Buồn Thân Phụ Anh Võ Quang Đạt

posted Dec 14, 2012, 9:15 PM by Van Duong

Hội ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Trương Vĩnh Ký Nam Cali

 

Nhận tin buồn thân phụ của anh Võ Quang Đạt – Cựu Hội Trưởng HAHPKy Nam Cali – vưà thất lộc tại Việt Nam.

Tang lễ sẽ được cử hành tại Việt Nam ngày  thứ Bảy 15 tháng 12 , 2012

Thay mặt toàn thể Giáo Sư, cựu Hoc Sinh Petrus Ký Nam Cali.

Xin chia buồn cùng anh Võ Quang Đạt và gia đình.

Cầu mong hương hồn bác sơm siêu diêu miền cực lạc.

 

T/M Ban Chấp Hành & Ban Cố Vấn

 

Lâm Mỹ Hoàng Anh

Comments