Phân Ưu‎ > ‎

TIN BUỒN: THẦY NGUYỄN MƯỜI NHO

posted Dec 11, 2015, 10:42 AM by Van Duong   [ updated Dec 11, 2015, 10:48 AM ]

ĐƯỢC TIN BUỒN


THẦY NGUYỄN MƯỜI NHO

PHÁP DANH QUANG TOÀN

CỰU SĨ QUAN VÕ BỊ THỦ ĐỨC

CỰU TRUNG UÝ PHÁO BINH

CỰU HƯỚNG DẪN VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO

TRƯỜNG PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ    


Sanh Ngày 24 tháng 04 năm 1925 tại Bình Đông – Chợ Lớn.

Đã từ trần lúc 2:30 sáng ngày 03 tháng 12 năm 2015.

HƯỞNG THỌ 91 TUỔI


TOÀN THỂ GIÁO SƯ VÀ CỰU HOC SINH TRƯỜNG PETRUS KÝ  NAM CALIFORNIA ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN VÀ CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH THẦY NGUYỄN MƯỜI NHO SỚM SIÊU THÓAT VỀ CÕI VĨNH CỬU VÔ ƯU.

TM HỘI ÁI HỮU PETRUSKÝ NAM CALIFORNIA                                     

GIÁO SƯ NGUYỄN THANH LIÊM

GIÁO SƯ DƯƠNG NGỌC SUM

LÂM MỸ HOÀNG ANH

 


Comments