Thơ Văn‎ > ‎

Tình Sư-Huynh-Đệ Pétrus Trương Vĩnh Ký

posted Jul 9, 2016, 7:37 PM by Mao Dang   [ updated Jul 16, 2016, 11:59 PM ]

 Trên đây là hình chụp các Sư-Huynh-Đệ trường Petrus Trương Vĩnh Ký trong buổi họp mặt vào ngày 7/2/2015 để kỷ niệm 40 năm tỵ nạn, để Sư-Huynh-Đệ gặp gỡ nhau và nhắc với nhau rằng dù cho cuồng “phong” gió chướng đã thay tên đổi họ ngôi trường thân yêu nhưng tinh thần tôn sư trọng đạo, tinh thần L.P.Ký vẫn mãi mãi trường tồn. Tinh thần ấy thể hiện ngay trong tấm hình, các sư ngồi trước, các huynh đứng sau và sau nữa là các đệ.

Xin bấm vào link ở dưới để đọc hết bài.

Ċ
Mao Dang,
Jul 16, 2016, 6:05 PM
Comments