December
Chủ Nhật
03
2023

Ra Mắt Ban Chấp Hành

Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam California trân trọng kính mời quý Thầy Cô, cựu học sinh, quý Hội Đoàn, và thân hữu đến tham dự ngày Đại Hội Thường Niên - Petrus Ký- "Trường Tôi - Khung Trời Kỷ Niệm" và ra mắt tân Ban Chấp Hành sẽ được tổ chức theo ngày, giờ và địa điểm như sau:

Chủ Nhật, 3 Tháng 12, 2023
10:30 sáng đến 3 giờ trưa
Diamond Seafood Restaurant
8058 Lampson Street
Garden Grove, CA 92841

Sự hiên diện của quý vị là một khích lệ lớn lao cho sinh hoạt và phát triển của Hội. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón chu đáo xin vui lòng phúc đáp cho Ban Chấp Hành trước ngày 22 tháng 11, năm 2023.

Xin ủng hộ $50 mỗi người.

Điên thoại để liên lạc:

Võ Quang Đạt            (714) 331-7771
Trần Vĩnh Trung         (562) 756-0876
Dương Nguyên Văn   (310) 863-0180
Lâm Mỹ Hoàng Anh   (714) 782-8338

Trân trọng kính mời,

Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Petrus Ký - Nam California